Inici

El Concili va ser inaugurat a la Catedral el dia 21 de gener de 1995, dia en què la ciutat de Tarragona celebrava la solemnitat dels sants màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi, i es va cloure solemnement a la mateixa Catedral el dia 4 de juny d’aquell mateix any. Hi van prendre part les vuit diòcesis amb seu a Catalunya que hi havia aleshores: Tarragona, Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell, Vic i Barcelona, aquesta última participant amb una autorització especial de la Santa Seu d’on depenia directament.

Des de bon començament, la preparació del Concili Provincial va tenir una dimensió clarament evangelitzadora i espiritual. L’arquebisbe Ramon Torrella, en la presentació de la Consulta prèvia sobre possibles temes per conèixer els anhels i esperances del poble de Déu, expressava: «Us demano que valoreu cada un dels possibles temes amb esperit de discerniment i de pregària. Examinem les nostres motivacions: que no ens mogui res més que l’amor a Crist i el bé de les persones, i preguntem-nos què demana l’Esperit a les nostres Esglésies».

El Concili Provincial Tarraconense de 1995 «va ser un intent noble i sincer d’aprofundir en els principis doctrinals i en les intuïcions i propostes pastorals del Concili Vaticà II i d’aplicar-les en els bisbats amb seu a Catalunya», com va escriure Mons. Carles Soler, bisbe emèrit de Girona.

Les finalitats del Concili quedaven ben especificades en l’edicte d’indicció del 29 de novembre de 1992:

  1. Renovar i mobilitzar totes les energies i tota la capacitat d’acció de les nostres diòcesis, a la llum de l’Evangeli.
  2. Aconseguir que tots els cristians personalment i comunitària s’animin a seguir més Jesús i es comprometin a construir l’Església i a ser testimonis compromesos al servei del nostre poble.
  3. Fer arribar l’anunci de la Bona Nova fidelment i de manera entenedora als homes i dones del nostre temps.
  4. Potenciar la coordinació de l’activitat pastoral de les diòcesis catalanes i la comunió de tots els seus membres.

Després de l’àmplia consulta feta sobre els temes del Concili Provincial, en la qual van participar més de seixanta mil persones, i tenint present les finalitats assenyalades en l’anunci del Concili, es van decidir els següents quatre temes: Anunciar l’evangeli a la nostra societat; la Paraula de Déu i els sagraments en les nostres Esglésies; la sol·licitud pels més pobres i marginats i la comunió eclesial i la coordinació interdiocesana.